Meny

AKTIV BEDRIFT

Norge er et av få land i verden som har kartlagt fysisk aktivitet og resultatene viser at befolkningen har et lavere fysisk aktivitetsnivå enn vi har trodd, og at en betydelig andel vil kunne få bedre helse ved å øke aktivitetsnivået.

Inaktive får størst helsegevinst
Helsegevinsten av fysisk aktivitet avhenger av hvor intensivt aktive vi er, hvor ofte vi er aktive og hvor lenge vi er det om gangen. Det vil si at jo mer aktive vi er, desto større blir helseeffekten. De som i utgangspunktet har lavest aktivitetsnivå og er i dårligst fysisk form, får den største helsegevinsten for en gitt økning i aktivitetsnivået. Dette innebærer at den største helseforskjellen er mellom personer som ikke er fysisk aktive, og personer som er noe fysisk aktive. Regelmessig, moderat fysisk aktivitet kan gi en betydelig helsegevinst både fysisk og psykisk for de aller fleste

Frynsegode eller lønnsom investering?
Flere bedrifter velger å subsidiere medlemskap på et treningssenter, og eller tilrettelegge for ulike aktiviteter på arbeidsplassen/oljeriggen. Relativt store investeringer gjøres i denne forbindelse og intensjonen er at tiltaket skal være lønnsomt mht. til lavere sykefravær samt et mer produktivt og positivt arbeidmiljø. Det viser seg imidlertid at det vanligvis er ansatte som allerede er aktive som benytter seg av tilbudet.

Motivasjon og veiledning er avgjørende
Inaktive mennesker blir ikke uten videre aktive fordi bedriften etablerer et treningsrom eller kjøper medlemskap på et treningssenter. Mye tyder på at første møte med treningsmiljø, treningsopplegg(mestring) og instruktører / aktivitetsledere er avgjørende for om inaktive vil begynne, og eventuelt fortsette med en aktiv livsstil.

Med hensyn til sikkerhet og belastingsskader bør opplæring/instruering av inaktive og lite trente personer utføres av kompetent personell. Aktiv Treningssenter har i denne sammenheng utarbeidet et aktivitetslederkurs, et oppfølgingskurs og et nettbasert motivasjonsoppleg tilpasset bedriftens behov og muligheter.

Kontakt Hans Havik på tlf. 934 34 770, eller e-post aktivtreningssenter@gmail.com for tilbud.

Nettside levert av ibooking.no