Meny

Aktiv Treningssenter personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Aktiv Treningssenter AS samler inn og behandler dine personopplysninger.

Aktiv Treningssenter AS v/Hans Havik er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Aktiv Treningssenter’s behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende personvernregelverk.

Grunnlag for behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger er tiltatt når det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Vårt behandlingsgrunnlag er i all hovedsak et medlemskap og administrering av de ulike prosessene i sammenheng med dette. Det kreves samtykke av foresatte for å behandle personopplysninger til barn under 16 år.

Bruk av personopplysninger
Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne ivareta avtaler med ansatte og innleid personell. Videre for å kunne administrere kundeforhold/medlemskap, samt for å kunne informere om senterets aktiviteter, produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv kan administrere via «Min side».

Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, kontonummer, epostadresse, postadresse og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

Når du besøker Aktiv Treningssenter registreres besøket ditt. Det samme gjelder for booking av gruppeaktiviteter, og om du deltar i aktivitetskampanjer.

Våre digitale medier som hjemmesider og app krever også behandling av personopplysninger da registrering/innlogging skjer med navn og mobilnummer.

Det er montert videokameraer som gjør opptak når senteret er ubetjent. Dette gjøres for å kunne dokumentere eventuelle personskader, tyveri, hærverk, og om personer som ikke er medlem slippes inn på senteret.

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre.

Noen prosesser i sammenheng med medlemskapet må vi imidlertid benytte eksterne databehandlere. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Disse databehandlerne er;
Hjemmeside / booking app: iBooking AS
MedlemsdatabaseOnline EDB AS / Exceline
Transaksjoner: NETS
Treningsprgram: ExorLive

Informasjonskapsler
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over og hvor mye vårt nettsted generelt brukes.

Det finnes to typer informasjonskapsler og den ene lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet. Vi bruker begge kapslene. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren, og slette innhold.

Lagring av personopplysningene og sletting
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Aktiv Treningssenter sletter dine personopplysninger senest etter 6 måneder, og eller når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Lovbestemte regler, som for eksempel data knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Aktiv Treningssenters berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. I henhold til bokføringsloven er vi pliktig til å oppbevare din betalingshistorikk i 5 år.

Videoopptak slettes automatisk etter 7 dager. Opptakene er til en hver tid sikret slik at ingen uvedkommende har tilgang til disse. Det er kun behandlingsansvarlig som har tilgang til opptak.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

Dine rettigheter
Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt.

Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse aktivtreningssenter@gmail.com

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse aktivtreningssenter@gmail.com dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

Nettside levert av ibooking.no